Sri Sri Ayurveda Pasta Dental 100g | Fresco Mercado